تلنتیون

جلسه ارائه تلنتیون توسط شرکت سی پل در سازمان فاوا اصفهان

برگزاری جلسه پروژه شبکه شهروندی مبتنی بر تلویزیون – «تلنتیون»

در این جلسه که با حضور معاون مالی اقتصادی شهرداری اصفهان، مدیر کل فناوری اطلاعات استان اصفهان، مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سی‌پل برگزار شده بود، نرم افزار تلنتیون مورد ارائه قرار گرفت و راه‌کارهای موجود برای استفاده از این تکنولوژی دانش‌بنیان در سطح اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. ... ادامه مطلب